Рішення 9-ї сесії Верхньомайданської сільської ради шостого демократичного скликання

Друк

Останнє оновлення на Понеділок, 13 лютого 2012, 15:56 Написав Андрій Карманський Понеділок, 13 лютого 2012, 15:08

Верхньомайданська сільська рада

Надвірнянського району  Івано-Франківської області

Шостого демократичного скликання

( дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 15.01.2012 року № 70  - 6/9

с. В. Майдан

Про сільський бюджет на 2012 р.

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.     Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2012 рік в сумі   305.2 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 293.2 тис. грн.,  обсяг доходів спеціального фонду бюджету в сумі 12,0 тис. грн. (дод.№1)

1.1 Установити, що до доходів  загального фонду сільського бюджету на 2012 рік належить:

-         25 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що сплачується(перераховується) згідно з Податковим кодексом України;

-         100 відсотків плати за землю;

-         торговий патент від підприємств підприємницької діяльності;

-         дотація вирівнювання з районного бюджету;

2.     Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2012 рік є:

- єдиний податок суб'єктів підприємницької діяльності.

3.     Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2012 р.  в сумі 305.2 тис. грн.  у тому числі обсяг видатків загального фонду  бюджету у сумі 293.2 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 12,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків (дод. №2)

4.     Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 1,0 тис. грн..

5. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2012  рік, за їх економічною структурою:

-         оплата праці бюджетних установ ( 1111);

-         нарахування на заробітну плату    (1120);

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160);

-         трансферти населенню ( 1340);

7. Встановити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати , затвердженого в їх кошторисах.

8.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміром мінімальної зарплати, проведення розрахунків за електричну  і теплову енергію, послуги зв'язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із оплати зазначених послуг. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань  (п. 4 ст. 77 Бюджетного Кодексу України) , затверджених у Дод. №3 до цього рішення.

9.   Надати дозвіл сільській раді на отримання відповідно до ст. 73 Бюджетного Кодексу України:

1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку сільського бюджету у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

2) позик на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету  відповідно до частини 5 ст. 43 Бюджетного Кодексу України

3) середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів сільського бюджету, визначених у дод. №6 до Закону України "Про Державний Бюджет України на 2011 р." за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення  без нарахування відсотків за користування ними.

10 .  Встановити, що внесення змін до цього рішення  проводиться у порядку, визначеному Бюджетним Кодексом України.

Дозволити сільській раді за погодженням постійної комісії сільської ради з питань бюджету  проводити уточнення сільського бюджету з подальшим затвердженням на черговій сесії сільської ради.

11. Здійснювати перегляд показників сільського бюджету за результатами його виконання у 2012 р.

12. Додатки 1-3  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

13.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету.

 

Сільський голова                                           М.М Колинецький


 

Додаток №1 до ріш. № -70  6/9

Від 15.01.2012 р.

ДОХОДИ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2012 РІК

Код

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спец.

фонд

Разом

 

Податкові надходження
11010000

Податок  з доходів фізичних осіб

43.1


43.1

13050000

Плата за землю

8.0

 

8.0

 

 


 

 

18040000

Торговий патент

5.0


5.0

16050000

Єдиний податок

 

12,0

12,0

14050300

Плата за державну реєстрацію

 


 

 

Неподаткові надходження

 


 

 

Разом доходів

56.1

12.0

68,1

41020000

Дотація з районного бюджету

237.1


237.1


Субвенція з районного бюджету
 

 

 


 


Всього доходів

293.2

12.0

305.2

Спеціаліст ради                               Марія Дутка

 


Додаток №2 до ріш. № 70-  6/9

від 15.01.2012р

 

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2012 РІК

ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ

Код головного розпорядника коштів

Найменування розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Всього

Поточні видатки

Оплата

праці

1110

Оплата

комун.

послуг

та енергоносіїв

Всього

Поточні видатки

Разом

загальний і спеціальний фонди

 

010116

Органи місцевого самоврядування (сільська рада)

274,2

274,2

191,0

4,6

 

 

274,2

090412

Соціальний захист та соціальне забезпечення

5.0

 

 

 

 

 

5.0

150101

Бюджет розвитку cела

 

 

 

 

12.0

 

12.0

100203

На вивезення сміття

4.0

 

 

4,0

 

 

4.0

130102

Фізична культура і спорт

10,0

 

4,9

 

 

 

10,0

 

Всього видатків:

293,2

274,2

195,9

8,6

12,0

 

305,2

 

Спеціаліст ради                              Марія Дутка

 

Додаток№3 до ріш. № 70 - 6/9

від 15.01.2012р

 

 

ЛІМІТИ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ У ФІЗИЧНИХ ОБСЯГАХ

ПО УСТАНОВАХ СЕЛА НА 2012 РІК

 

Установа

Електроенергія

квт/год

Тверде              паливо

вугілля  (т)

дрова ( м. куб)

Сільська рада

2000

3

10


Спеціаліст ради                                 Марія Дутка


Верхньомайданська сільська рада

Надвірнянського району  Івано-Франківської області

Шостого демократичного скликання

( дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15.01.2012 року  №71 - 6/9

с.В.Майдан

 

Про структуру і чисельність

апарату сільської ради.

 

Відповідно до п. 5 розд.1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" , сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Ввести в штат апарату сільської ради 0,5 ставки  спортінструктора .

2.Затвердити  структуру і чисельність апарату  сільської ради згідно додатку(додається).

3.Затвердити комплекс витрат на 2012 рік на утримання апарату ради та адмінбудинку в сумі 274.2 тис.грн.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету.

Сільський голова                              Михайло Колинецький

 

 

Додаток до ріш. № 71-6/9

Від 15.01.2012р

 

СТРУКТУРА І ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

Верхньомайданської сільської ради


№ п/п

П О С А Д А

Кількість штатних одиниць

1.

Сільський голова

1

2.

Секретар ради

1

3.

Головний бухгалтер - спеціаліст

1

4.

Спеціаліст-землевпорядник

1

5.

Рахівник-касир

1

6.

Прибиральниця

0,5

7

Спортінструктор

0,5

 

Секретар ради                         Оксана Станкевич

 

Верхньомайданська сільська рада

Надвірнянського району

Івано-Франківської області

Шостого демократичного скликання

( дев'ята  сесія )

Р І Ш Е Н Н Я

с. Верхній Майдан

від 15.01 2012 року   № 72  - 6\9

 

 

Про затвердження окладу

та преміювання сільського

голови.

 

Відповідно до ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268  „ Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"  та постанови Кабінету Міністрів від 12.05.2007 року № 700« Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268» , сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити посадовий оклад сільському голові в сумі 2327 грн.

2.Дозволити виплачувати матеріальну допомогу   на оздоровлення  в розмірі середньомісячної заробітної плати, проводити преміювання  в розмірі 10% від посадового окладу згідно кошторисних призначень, а також  до державних свят.

Сільський голова                       Михайло Колинецький

 

Верхньомайданська сільська рада

Надвірнянського району  Івано-Франківської області

Шостого демократичного скликання

(  дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15.01.2012 року    № 73- 6/9

с. В. Майдан

 

Про перелік громадських робіт

на території Верхньомайданської

сільської ради.

 

Відповідно до ст. 38 п.2 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 39 Кримінально-виконавчого кодексу України, сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити перелік громадських робіт на території сільської ради:

-         благоустрій села;

-         ремонт соціально-культурних об»єктів.

Сільський голова                                     Михайло Колинецький

 

Верхньомайданська сільська рада

Надвірнянського району  Івано-Франківської області

шостого демократичного скликання

(дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 15.01.2012 року № 74 - 6/9

с. В. Майдан

 

Про передачу земельної

ділянки у власність.

 

Розглянувши уточнені обміри  земельної ділянки, проведеної  МП „Геоінформ" та заяву Токарука  Ярослава Михайловича, в якій він просить передати земельну ділянку для будівництва та обслуговування  житлового будинку та ведення особистого селянського господарства у власність, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити Протокол земельної комісії та акт земельної комісії про погодження підпису землекористувачів від 13.01.2012 року.

2.     Затвердити  уточнені обміри земельної ділянки, проведеної МП „ГЕОІНФОРМ".

3.     Відповідно до п. 1.2 ст.118 Земельного Кодексу України передати у власність жителю с. Верхній Майдан Токаруку Ярославу Михайловичу земельну ділянку пл. 0,8932 га в т.ч.:

-         0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд в с. Верхній Майдан по вул. Спортивна,13;

-         0,3494 га для ведення особистого селянського господарства по в вул. Спортивна, в межах населеного пункту;

-         0,2938га для ведення особистого селянського господарства   в ур.Кольонія, в межах населеного пункту;

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань земельних відносин.

 

 

Сільський голова                             Михайло Колинецький

 

Верхньомайданська сільська рада

Надвірнянського району  Івано-Франківської області

Шостого демократичного скликання

( дев'ята сесія)

Р ІШ Е Н Н Я

від 15.01.2012 року  № 75- 6/9

с. В. Майдан

 

 

Про план роботи сільської

ради на 2012 рік.

 

Відповідно до п. 7 розд.1 ст.26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.     Затвердити план роботи сільської ради на 2012 рік згідно з додатком (додається).

2.     План роботи постійних комісій прийняти на засіданні постійних комісій .

3.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                            Михайло Колинецький

 

Додаток до ріш. № 75-6/9

від 15.01.2012р

 

 

П Л А Н

РОБОТИ  ВЕРХНЬОМАЙДАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2012 РІК

 

Питання, що розглядатимуться на сесіях сільської ради:

 

І     К В А Р Т А Л

1. Про бюджет сільської ради на 2012 рік.

2. Про структуру і чисельність апарату сільської ради.

3.Про план роботи  сільської ради на 2012 рік.

4. Різне.

ІІ    К В А Р Т А Л

1. Про напрямки соціально-економічного розвитку села на 2012 рік.

2. Про звіт виконавчого комітету сільської ради про виконання бюджету сільської ради за 2011 рік.

3. Різне.

ІІІ   К В А Р Т А Л

1. Про звіт виконавчого комітету про виконання бюджету села на 2012 рік за підсумками І півріччя.

2. Про внесення змін до рішення сільської ради "Про сільський бюджет на 2012 рік за підсумками І півріччя".

3. Різне.

ІУ  К В А Р Т А Л

1. Про бюджет сільської ради на 2012 рік.

2. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2012р.

3. Різне.

Секретар  ради                        Оксана Станкевич