Рішення шостої сесії Верхньомайданської сільської ради

Друк

Написав Андрій Карманський Четвер, 14 липня 2011, 11:51

Згідно з законом України про доступ до публічної інформації пропонуємо Вам для ознайомлення рішення Верхньомайданської сільської ради шостого демократичного скликання.


Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району  Івано-Франківської області
Шостого демократичного скликання
(шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 08.07.2011 року    № 42 - 6/6
с.В.Майдан

Про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.

У відповідності до Закону України від 21.05.1997 року № 290/97 «Про місцеве самоврядування»,Податкового Кодексу України Верхньомайданська сільська рада

В И Р І  Ш И Л А:

1.    Впровадити податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.
2.    Затвердити положення по податку на нерухоме майно, відмінне від земельнолго податку ( додаток №1).
3.    Рішення набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Сільський голова                                Михайло Колинецький

Додаток №1
до рішення №42від 08.07.2011р.

Положення по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.Основні визначення
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об»єктів житлової нерухомості.
Визначення платників податку в разі перебування об»єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об»єкт житлової нерухомості перебуває  у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об»єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна  з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об»єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
Об»єкт оподаткування:
Об»єктом оподаткування є об»єкт житлової  нерумості.
Не є об»єктом оподаткування:
а) об»єкти житлової нерухомості , які перебувають у власності держави або територіальних громад( їх спільній власності);
б) об»єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов»язкового) відселення, визначені законом;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об»єкта на одного платника податку;
д) об»єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім»ям та прийомним сім»ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об»єкта на сім»ю;
е) гуртожитки.
База оподаткування:
Базою оподаткування є житлова площа об»єкта житлової нерухомості .
У разі наявності у платника податку кількох об»єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об»єктів.
Пільги із сплати податку
База оподаткування об»єкта житловолї нерухомості , що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:
а) для квартири – на 120  м.кв.;
б) для житлового будинку – на на 250 м.кв.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий ( звітний) період і застосовується до об»єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об»єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності
Ставка податку
Ставки податку встановлюються сільською,селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв.м. житлової площі об»єкта житлової нерухомості:
а) для квартир , житлова площа яких не перевищує240 м.кв. та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 м.кв., ставки податку не можуть перевищувати 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на 1 січня звітного ( пордаткового року);
б)  для квартир , житлова площа яких перевищує 240 м.кв. та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 м.кв., ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом , на 1 січня звітного податкового року.

Податковий період
Базовий податковий ( звітний) період дорівнює календарному року.

Строки сплати податку
Податкове  зобов»язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкого повідомлення – рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють  суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцем знаходження об»єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Секретар  ради                      Оксана СтанкевичВерхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району  Івано-Франківської області
Шостого демократичного скликання
(шоста сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 08.07.2011 року    № 43 - 6/6
с.В.Майдан

Про надання одноразової матеріальної
допомоги

Заслухавши та обговоривши заяву жителя села Гусака Юрія Івановича ,в якій він просить надати матеріальну допомогу, в зв”язку з важким матеріальним становищем та відповідно до п.27 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати матеріальну допомогу:
Гусаку Юрію Івановичу -300 грн.
2.Спеціалісту ради п. М.Дутка провести відповідні нарахування.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету.


Сільський голова                    Михайло Колинецький


Верхньомайданська сільська рада
Надвірнянського району  Івано-Франківської області
Шостого демократичного скликання
(шоста сесія)

Р ІШ Е Н Н Я

від 08.07.2011 року    №44- 6/6
с.В.Майдан

Про внесення змін до рішення
сесії від 20.01.2009р №7-5/15
«Про надання дозволу на вибір місця
розташування земельної ділянки
для будівництва та обслуговування
житлового будинку та господарських
споруд.

Розглянувши заяву  Іваненко Ольги Миколаївни про надання дозволу на вибір місця розташування земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд в ур.»Парцелі» та відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» , яким внесено зміни до ст. 151 Земельного Кодексу України від 16 .09.2008 року № 509-YІ, та ст. 26 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати  Іваненко Ользі Миколаївні дозвіл на вибір місця розташування земельної ділянки площею 0,1450 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в ур. «Парцелі» за рахунок земель житлової та громадської забудови сільської ради.
2.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань земельних відносин.


Сільський голова                          Михайло Колинецький